Logo Lundemyr AB

Allmänna Villkor

Dessa köp- och avtalsvillkor gäller mellan dig som kund och Lundemyr AB, 559367-2289, info@lundemyr.se, nedan ”Företaget”, när du handlar hos oss muntligen eller lägger beställning per telefon.

KÖP OCH PRISER 

Samtliga varor och tjänster hos Lundemyr anges inklusive moms. Samtliga priser som framgår är exklusive utkörningsavgifter. Betalning sker endast mot faktura och skickas ut via mejl i samband med att produkten levererats eller tjänster är genomförts. För att genomföra ett köp måste Kunden godkänna dessa villkor. Lundemyr rekommenderar att fakturan sparas för eventuell kontakt med Lundemyrs kundservice. 

Lundemyr reserverar sig för eventuella fel i artikel- och prisinformation och förbehåller sig rätten till prisändringar utan föregående avisering. Informationen inkluderar, men är inte begränsad till priser, leveranstid, lagerstatus och produkttillgänglighet, produktbeskrivning och produktbild. För ovan nämnda situationer förbehåller sig Lundemyr rätten att makulera Kundens beställning och återbetala eventuellt belopp. Lundemyr förbehåller sig även rätten att justera eller neka/makulera Kundens beställning efter att beställning är lagd, om exempelvis leveranshinder förekommer eller att tidigare kommunicerat pris inte var avsiktligt satt av Lundemyr. Dessa situationer inkluderar, men är inte begränsad till, om kunden har uppgivit felaktiga uppgifter på Webbplatsen eller till Lundemyr per telefon eller e-post. Lundemyr förbehåller sig även rätten att annullera en lagd order till följd av leveranshinder eller prishöjningar hos leverantör. Om betalning för annullerad order redan skett betalar Lundemyr tillbaka Kunden till fullo snarast, eller senast 15 dagar efter annullering.

Företag

Om du beställer av Lundemyr AB som näringsidkare tillämpas köplagen.

ÄGANDERÄTT

Alla produkter förblir Lundemyrs egendom fram till dess att full betalning har erlagts.

GARANTIER

Som återförsäljare förhåller sig Lundemyr AB till eventuella produktgarantier tillämpade av tillverkarna av de produkter vi säljer. Garantitiden för en specifik produkt finner du på dess produktsida, viktigt att tänka på är att garantitiden kan vara kortare om du köper varan som företag och därmed brukar varan i professionellt syfte. Vissa varor, till exempel trädgårdsmaskiner, repareras av Lundemyr AB eller annan auktoriserad serviceverkstad för respektive varumärke om fel skulle uppstå. För att service ska kunna utföras måste produkten skickas eller avlämnas på auktoriserad serviceverkstad. Kontakta Lundemyr för att få veta vilken verkstad som ska användas. Reparation under garantitiden är kostnadsfri. Skulle felet ej omfattas av garantin tillkommer kostnad för undersökning, eventuell frakt eller utkörning och reparation. Utbyte eller reparation av vara innebär ej förlängning eller ny garantitid.

Med fel avses dock inte försämringar av produkten till följd av olyckshändelse, vanvård, felaktig eller utebliven service, felaktigt bränsle, felaktig montering eller onormal användning.

Garantin gäller endast om du lämnat in produkten hos oss på Lundemyr AB eller hos annan auktoriserad verkstad av produktens varumärke. Garantin täcker fabrikationsfel och omfattar nya reservdelar.

Garantin täcker inte slitdelar eller normalslitage (såsom remmar, chassi, hjul, knivar), handhavandefel, felaktig anslutning, brist på underhåll, repor och småskador, åsknedslag, stöld, brand eller annan orsak som kommer från yttre påverkan med mera. Även då produkten ej hanterats som anges i instruktionerna som tillhör produkten.

Om produkten har serienummer så gäller bara garantin om produktens serienummer fortfarande är synligt.

Om undersökning visar att det är ett fel som inte täcks av garantin eller att det inte är något fel på produkten så debiteras Kunden fraktkostnad tur och retur samt eventuell felsökningsavgift.

Kunden finner även mer information att läsa hos Gardena:

https://www.gardena.com/se/garanti/forlangd-garanti/robotgrasklippare/

ÅNGERRÄTT

För kund som handlar på distans (t.ex. via Företagets hemsida eller per telefon) tillämpas Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Detta innebär att du vid distanshandel har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar, utan att ange något skäl. Fristen för att utöva din ångerrätt räknas från och med dagen efter du tagit emot din vara (om ångerfristens sista dag infaller en lördag, söndag eller helgdag kan du ångra ditt köp även nästkommande vardag). Om du köpt flera varor eller en vara som består av flera delar, räknas ångerfristen från den dag du mottar den sista varan eller den sista delen av varan. Är det fråga om regelbunden leverans av varor under en viss tid, räknas dock ångerfristen från det att du får den första leveransen. Om du som kund skulle uppleva att leveransen är osedvanligt försenad och som en konsekvens av detta inte längre vill genomföra köpet, åligger det dig att göra en avbeställning. I de fall vi redan har hunnit skicka försändelsen måste du ta emot varan. En avbeställning är endast giltig om du har erhållit en bekräftelse från Lundemyr via mejl eller telefon.

Information om ångerrätt och standardformulär för utövande av ångerrätten finns även på Konsumentverkets webbplats.

Om du ångrar ditt köp inom ovan angiven ångerfrist, så kommer återbetalning att ske utan onödigt dröjsmål, senast 14 dagar från det att du underrättat oss om att du vill frånträda avtalet (att du vill utöva din ångerrätt). Återbetalning innebär att vi betalar tillbaka de betalningar vi fått från dig, inklusive leveranskostnader i samband med utleveransen från vårt lager, dock ej returfrakt. Återbetalningen genomförs om möjligt med samma betalningsmedel som du använde vid köpet, om du inte uttryckligen kommit överens om annan metod med oss.

RETURNERING AV VAROR

Du har rätt att undersöka den produkt du köpt innan den returneras. För att utföra en sådan undersökning har du rätt att hantera varan i den utsträckning det är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Med andra ord kan du testa att varan fungerar, dock inte använda den i syfte av normalt bruk för att sedan returnera produkten. Observera att granskningsrätten ej kan tillämpas på varor som går under 11 § punkt 4 i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Exempel på detta är vissa maskiner och batterier.

Vill du ångra ditt köp ber vi dig att returnera varan i dess originalförpackning, komplett med emballage och medföljande dokumentation. Observera att vi inte kan hantera en retur om Kunden inte varit i kontakt med Lundemyr AB och fått instruktioner. Lundemyr kompenserar aldrig indirekta kostnader om de inte uttryckligen avtalats med Lundemyr före kostnaden uppstår. Exempel på indirekta kostnader är förlorad arbetsinkomst, reparatörer och andra kostnader som tillkommit på beställning av kund på eget bevåg.

ÄNDRINGAR AV AVTAL

Vid väsentliga ändringar av dessa villkor som påverkar ditt köp, meddelas du och ges tillfälle att godkänna de nya villkoren eller ångra din beställning.  Vi meddelar dig antingen per e-post eller per telefon.

FORCE MAJEURE

Lundemyr AB är inte skyldigt att fullgöra avtal om köp i fall där extraordinär oförutsägbar händelse eller omständighet utanför vår kontroll, som rimligen inte kunnat motverkats, medför att köp, leverans eller annan förpliktelse inte kan fullgöras. Detsamma gäller om sådan omständighet väsentligen försvårar eller försenar fullgörande av skyldighet väsentligen, varpå du som konsument och Lundemyr AB har rätt att häva påverkat avtal om köp.

SÄKER PRODUKTANVÄNDNING

Vid order utan installation påvisar kunden att den är kapabel att informera sig om beställda produkters korrekta användning, säkerhetshantering och skötsel genom produkternas bifogade instruktionsmanualer. Produkten kommer att överlämnas till er tillsammans med all nödvändig dokumentation och alla verktyg eller tillbehör som ska tillhandahållas. Vi kommer ge er instruktioner om produktens korrekta användning, säkerhetshantering och skötsel enligt produktens instruktionsmanual. Var noga med att alltid bära skyddsutrustning, läsa igenom och förstå bruksanvisningen innan du använder din maskin. Skulle det vara några oklarheter, rekommenderar vi alltid att du kontaktar oss före köp, montering eller drift.

IMMATERIALRÄTT

Texter, bilder, logotyper och annat innehåll på webbplatsen tillhör Lundemyr AB och våra samarbetspartners och får inte kopieras eller på annat sätt användas av tredje part, utan att skriftligt medgivande först inhämtats från aktuell rättighetsinnehavare. 

TVIST & KLAGOMÅL

För dessa Köp- och leveransvillkor tillämpas svensk rätt och, i andra fall än nedan, avgörs tvist i Sverige av allmän domstol. Vald instans är Varbergs tingsrätt.

Cookies

En ”cookie” är en liten fil som vi överför till din dator när du besöker vår butik. En cookie kan bara innehålla information som vi skickar till din dator – privat data kan inte läsas ut. Om du accepterar cookies på våra webbplatser betyder det inte att vi har tillgång till din personliga information, utan enbart att vi kan identifiera din dator. 

Vi använder cookies för följande ändamål:

  • så att vi kan skräddarsy vår webbplats ännu bättre till våra kunders behov.

Alla cookies som används på grund av ovan nämnda åtgärder innehåller inga personuppgifter och tillåter inte att de tilldelas dig som en fysisk person på något sätt. Kakor används endast för att identifiera den dator du använder, och bara så länge cookies inte raderas eller raderas till följd av att de når sin angivna livstid.

De flesta webbläsare accepterar cookies som standard. Du kan tillåta eller förbjuda tillfälliga och sparade cookies i säkerhetsinställningarna oberoende av varandra. Om du inaktiverar cookies kan vissa funktioner på våra sidor inte vara tillgängliga för dig, och vissa webbsidor visas kanske inte korrekt.

Du kan välja att radera cookies med hjälp av dina webbläsarinställningar.

Google Analytics

Lundemyr AB använder Google Analytics, en tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA (”Google”). Google Analytics använder cookies som tillåter en analys av din användning användningen av hemsidan. Informationen som genereras av cookien om din användning av hemsidan överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

IP-adressen som tillhandahålls av Google som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. Du kan förhindra att cookies lagras genom inställningar i din webbläsare.