Logo Lundemyr AB

Bevattningssystem

Med ett smart och automatiskt bevattningssystem sparar du tid och resurser. Bevattningssystemet är ett miljövänligt alternativ som är flexibelt att anpassa efter dina växter och din trädgård.

Lundemyr erbjuder en kostnadsfri inspektion där vi vägleder er kring utformandet och lösningen för ett effektivt och heltäckande bevattningssytem. Kontakta oss så kan vi prata mer.

Spara tid och resurser

Bevattningssystemet är digitalt uppkopplat och erbjuder självreglerande bevattningslösningar. Det sparar på vattenförbrukningen och preciserar mängden vatten som tillförs växterna. Bevattningssystem innebär mer bekvämlighet, mer miljövänlighet och ett finare resultat i trädgården.

Effektivt och heltäckande

Bevattningssystemet är anpassningsbart och kan användas på balkongen och terrassen, i planteringen och odlingen, för häckar och buskar och självklart för gräsmattan. Det erbjuder ett gemensamt system som kan kontroller all bevattning i trädgården och på ett mer resurseffektivt vis.

Balkong och terrass
Häckar och buskar
Plantering och odling
Gräsmatta